Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie z dnia 10 września 2018 r.