Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 10.10.2018 roku