Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 10.03.2019 roku