Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 roku