Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 05 września 2018 roku