Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej podjęte w dniu 7 grudnia 2018 r.