Uchwały Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku