Uzasadnienia wyroków sędziów w Polsce są długie i zawiłe