Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dniach 7-8 marca 2020 roku