Wspólna uchwała z dnia 9 października 2021 roku Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów