Wspólne stanowisko dotyczące wyroku TSUE z dnia 19.11.2019 roku w sprawach AK (C-585/18), CP (C-624/18) i DO (C-625/18)