Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wniosku organu działającego jako KRS do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów o KRS