CZĘŚCIOWY WYNIK referendum – opinii sędziów w przedmiocie działalności Krajowej Rady Sądownictwa wg stanu na dzień 23.10.2018