Artykuł Prezes Stowarzyszenia, Sędzi NSA Ireny Kamińskiej