Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków THEMIS