Demokracje umierają po cichu „powolnym, stałym osłabianiem krytycznych instytucji, takich jak sądownictwo i prasa, oraz stopniową erozją długotrwałych norm politycznych”*. Nie trzeba wyprowadzać czołgów na ulice.