Year: 2013

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie działań Ministerstwa Sprawiedliwości

Warszawa, 10 października 2013r. Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie działań Ministerstwa Sprawiedliwości podejmowanych [...]

Naczelny Sąd Administracyjny przekształca się w sąd podatkowy

Jakub Janiszewski rozmawiał z sędzią Ireną Kamińską. [...]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków THEMIS

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków THEMIS(uwaga nastąpiła zmiana terminu) Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia [...]

Informacja o konferencji PPTA

W dniu 29 stycznia 2013r. odbyła się zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego konferencja podsumowująca projekt ?Monitoring [...]

Opinia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie projektu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012r. zmiany ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Opinia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie projektu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia [...]

Informacja 2/12

Informacja 2/12 Szanowni Państwo Zapowiadana w ostatniej informacji wizyta [...]

Konferencja: Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych ? prawo do sądu i informacji publicznej

W dniu 24 października 2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia THEMIS na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział w konferencji [...]

„Sędzia Tuleya miał obowiązek poinformować społeczeństwo o działaniach CBA”

Jakub Janiszewski rozmawiał z Ireną Kamińską-sędzią NSA [...]