Miesiąc: Kwiecień 2018

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie procedur przed obecną Krajową Radą Sądownictwa.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie procedur przed obecną Krajową Radą Sądownictwa.   Stowarzyszenie Sędziów [...]

Uchwały Zgromadzenia Sędziów SA w Krakowie z 16 kwietnia 2018

Publikujemy uchwały Zgromadzenia Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wpisują się one w trend publikowanych wcześniej uchwał  wspierających [...]

Gazeta wyborca publikuje usunięte uchwały SO w Kielcach

Zapraszamy do artykułu w Gazecie Wyborczej, omawiający i publikujący uchwały Zgromadzenia Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach, których publikację [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zebranie Sędziów SO w Kielcach, podjeło szereg uchwał dotyczących min. : wszczynania postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów z przyczyn [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 15.04.2018 r. w sprawie zobowiązania sędziów do składania oświadczeń dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego

W związku z nakładanym na sędziów w drodze administracyjnej obowiązkiem składania oświadczeń dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa [...]

ELSA LAW CHANNEL

Szanowni Państwo, zapraszamy do śledzenia kanału filmowego ELSA (European Law Students' Association), na którym publikowane są zapisy konferencji, [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Zgromadzenia Sędziów SA w Katowicach, dotyczących niepublikowania uchwał przez Trybunał Konstytucyjny, nowej [...]